Money is like manure:)

Today I've been reading a part of one of my favourite books by Jack Canfield. And I can't resist sharing here a simple but significant truth about wealth:
"Money is like manure. If you spread it around it does a lot of good. But if you pile it up in one place it stinks like hell" :)
Interesting, isn't it:D. I see that quotation as something really worth to think about. But I suppose everyone could find different meaning to it.
What is your meaning?


Dzisiaj czytałam książkę jednego z moich ulubionych autorów Jack Canfield. Nie mogę oprzeć się chęci zacytowania tutaj pewnej prostej, ale znaczącej prawdy na temat bogactwa : "Pieniądze są jak obornik. Jesli rozrzucisz je wokoło, to mogą uczynić wiele dobrego. Ale jesli zgromadzisz je w jednym miejscu, to smierdzą jak diabli" :)
Interesujące, nieprawdaż:D. Ten cytat uważam za cos naprawdę wartego rozważenia i przeanalizowania. Ale przypuszczem, że każdy może miec różne interpretacje tej mysli.
A jakie ty nadajesz mu znaczenie?

0 comments:

Post a Comment