A movie with BrianTracy :)))

My personal development's fascination is still there:)
If there was a way to achieve what you want, would you be interested to get it?

I've noticed that many people don't believe they are capable to get what they want. They let things happen and solve without their influence, counting silently that everything is going to be just fine. If it is not fine, than they believe it must have been that way.
I know from my own experience that it's not like that.
Therefore I'm quite much interested in examples of great speakers, mentors and
personal development coaches, who created their own success. Each and everyone of them repeats that the success principles are:
- being patient,
- keeping in doing everything to achieve the success,
- being open for new opportunities, constant improvement.

Learning from the best mentors and from their speeches, and seminars have become a major part of my life. I want constantly to develope myself and recently I have found a place, where I can learn from.
I totally agree with Brian Tracy, when he recommends this elearning platform SKYQUESTCOM
video

To be continued...:)


Moja fascynacja rozwojem osobistym nie ustaje:)
Jeśli byłby sposób na zdobycie tego, co chcesz, czy byłoby to coś warte twojego zainteresowania?

Zauważyłam, że sporo osób nie wierzy w to, że są zdolne do zdobycia w swoim życiu tego, co pragną, o czym marzą. Pozwalają na to, aby "sprawy same się układały", licząc po cichutku, że wszystko się dobrze ułoży, bądź, że jeśli jest tak a nie inaczej, to znaczy, ze tak musi być!
Ja wiem, że tak nie jest, wiem to z własnego doświadczenia:), ale również bardzo interesują mnie przykłady osób na całym świecie, wielkich mówców, trenerów rozwoju osobistego, mentorów w różnych dziedzinach, którzy sami zapracowali na swój wielki sukces. W ten czy innych sposób każdy z nich powtarza, że podstawą sukcesu jest :
- bycie cierpliwym,
- nie ustawanie w dążeniu do osiągnięcia celu,
- otwartość na po jawiące się możliwości, działanie i ciągłe doskonalenie się.

Uczenie się od najlepszych i czerpanie z ich przemówień,i seminariów stało się zasadniczą częścią mojego życia. Chcę czerpać od najlepszych mentorów tego świata i znalazłam takie miejsce:))

W pełni zgadzam się z Brianem Tracy, jak zachwala platformę elearningu SKYQUESTCOM

video


Cd. nastąpi.......:))

0 comments:

Post a Comment