Klucz do sukcesu | The key to success

Bill Bartmann jest dla mnie niezwyklą osobowoscią. Jego proste slowa o powodach osiagania sukcesu są tak bardzo prawdziwe. Bill mówi, że aby osiagnac sukces, trzeba umieć podejmować ryzyko. Ludzie boją się podejmować ryzyko, ponieważ boją się, że nie uda im się, a to z kolei spowoduje negatywne opinie srodowiska. Więc rzeczą zasadniczą jest znalezienie sposobu na zwiększenie poczucia wlasnej wartosci. Bo to z kolei spowoduje zmniejszenie obaw o zdanie innych i taka osoba będzie w większym stopniu chciala podejmować ryzyko. Takie dzialanie plus uczenie się na blędach to klucz do sukcesu.

Bill Bartmann is an incredible personality for me. His simple words about reasons of being successful are so real. Bill says that, in order to be successful, one needs to be taking risk. People are afraid of taking the risk, as they are afraid of failing and subsequently they worry about other people's opinion. So the essential is to find a way to raise the level of self-esteem. It will lower worring about others' opinion and such a person will be more likely taking the risk. This is the key to success.

0 comments:

Post a Comment