Anthony Robbins is incredible...

Today I've been watching a movie from a seminar of Anthony Robbins.
He was talking about 3 patterns of our feelings regarding the surrounding world.
The first pattern is the phisiological one - reactions of our body to what's happening.
The second one is the language we use.
The third one - the pattern of focus/belief.

It is important to understand that the kind of language we use have got significant meaning to the fact how we behave in certain situations.
The words which we use affect our subconscious mind, change the way we perceive the reality and at the same time influence the way we behave. When using positive words we start perceiving and interpreting the reality in that way.
It is important at the same time, that these words are in harmony with reactions of our body otherwise we won't be very effective and successful.

Positive thinking is the key to success in every aspect of our life:-)Dzisiaj oglądałam film z seminarium Anthonego Robbinsa.
Mówił on między innymi o 3 aspektach naszych odczuć odnośnie otaczającego nas świata.
Pierwszą jest - platforma fizjologii, a więc reakcje organizmu na to, co się dzieje.
Drugą platformą jest - język, którego używamy.
Trzecią zaś - platforma skupienia się na czymś i przekonań temu towarzyszących.

Ważne jest, aby zrozumieć, że to, jakiego języka używamy, ma kolosalne znaczenie dla faktu, jak reagujemy w określonych sytuacjach. Słowa, których używamy oddziaływują na naszą podświadomość, zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości, jednocześnie wpływają na to, jak się zachowujemy. Używając słów pozytywnych, zaczynamy tak odbierać rzeczywistość i interpretować ją w takim świetle. Ważne jest przy tym, aby słowa te były w zgodzie z reakcjami naszego organizmu, bo tylko w przypadku harmonii w tym zakresie, wszelkie afirmacje odniosą swój skutek.
Podobnie, w sytuacji, gdy skupiam się na czymś i dążę do osiągnięcia celu, to to jaki rezultat osiągnę zależy od moich przekonań co do moich możliwości i wyobrażeń o o towarzyszących okolicznościach.

Myślenie pozytywne jest kluczem do sukcesu w każdej sferze życia:-)

0 comments:

Post a Comment